Chào mừng bạn ghé thăm website dichvucongtam.com.vn
Hotline: 0919 98 98 17 - 028 383 11 242
MENU

HƯỚNG DẨN KÊ KHAI NỘP THUẾ MÔN BÀI

Thuế môn bài là loại thuế trực thu - Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kinh doanh ở đâu thì nộp tại đó.

HƯỚNG DẨN KÊ KHAI NỘP THUẾ MÔN BÀI

Thuế môn bài là loại thuế trực thu - Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kinh doanh ở đâu thì nộp tại đó.

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2015 : hạn cuối là ngày 30/01/2015

+Hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế Môn Bài.

+Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế môn bài nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp hàng năm được thực hiện như sau:

-Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

-Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

-Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BCTC.

Căn cứ để tính thuế môn bài đối với Doanh nghiệp là dựa vào số vốn điều lệ mà doanh nghiệp đã đăng ký trên giấy phép kinh doanh và được xác định theo Mức như sau:

        Bậc Thuế          

                Vốn đăng ký               

       Mức thuế Môn bài cả năm          

Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

 

Hồ sơ kê khai thuế là Tờ khai thuế Môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư Số: 156/2013/TT-BTC của bộ tài chính.

Những lưu ý khi kê khai thuế Môn Bài:

+Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng đầu năm 2015 thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.

+Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng cưới năm 2015 (Tức là ngày 1 tháng 7 trở đi) thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

+Người nộp thuế có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế và mã số thuế thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

+Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính). Thời hạn kê khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Còn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế môn bài của năm 2015 theo 6 mức như sau :

Có thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 1 triệu đồng.

Thu nhập từ 1-1,5 triệu đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 750.000 đồng.

Thu nhập từ trên 500.000 đồng – 750.000 đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 500.000 đồng.

Thu nhập trên 300.000 đồng – 500.000 đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 100.000 đồng.

Có thu nhập từ 300.000 đồng/tháng trở xuống, nộp thuế môn bài cả năm là 50.000 đồng.

Riêng đối với những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm thì Cục thuế căn cứ vào quy định về thuế môn bài và tình hình thực tế địa phương để xác định bậc môn bài năm cho phù hợp.