Chào mừng bạn ghé thăm website dichvucongtam.com.vn
Hotline: 0919 98 98 17 - 028 383 11 242
MENU

THỦ TƯỚNG ĐỒNG Ý LẬP THÊM 3 KHU CÔNG NGHỆ CAO

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.
 
 Mục tiêu của quyết định là phát triển là hình thành các khu công nghệ cao trên toàn quốc, trong đó hạt nhân là các khu công nghệ cao quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, vùng miền; góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tăng nhanh hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm hàng hóa; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 
 Định hướng phát triển khu công nghệ cao là tăng cường đầu tư chiều sâu tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại các khu công nghệ cao quốc gia gồm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghệ cao Tp.HCM, Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
 
 Quyết định cũng đề ra việc thành lập các khu công nghệ cao do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhất là nguồn vốn để triển khai, gồm: Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, Tp.Hà Nội; Khu công nghệ cao chuyên ngành sinh học Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai; Khu công nghệ cao Ascendas-Protrade, tỉnh Bình Dương.
 
 Theo quyết định, việc thành lập mới một số khu công nghệ cao do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên sẽ bằng nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn khác nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong cả nước.