Chào mừng bạn ghé thăm website dichvucongtam.com.vn
Hotline: 0919 98 98 17 - 028 383 11 242
MENU

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

Bảng giá dịch vụ KÊ KHAI THUẾ

Doanh nghiệp bạn đang cần thuê dịch vụ kế toán, điều đầu tiên là các doanh nghiệp quan tâm, đó là các chi phí dịch vụ là bao nhiêu, chất lượng có đảm bảo và uy tín không. Chúng tôi xin đưa ra bảng giá các loại dịch vụ kế toán công ty, để doanh nghiệp có sự lựa chọn dịch vụ nào phù hợp với doanh nghiệp mình.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN CÔNG TY DỊCH VỤ , THƯƠNG MẠI 

  DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
STT Hóa đơn phát sinh Phí dịch vụ Hóa đơn phát sinh Phí dịch vụ
1 Không phát sinh 300.000đ/ tháng Không phát sinh 300.000đ/ tháng
2 01-10 500.000đ/ tháng 01-Thg10 500.000đ/ tháng
3 11-20 700.000đ/ tháng Thg11-20 800.000đ/ tháng
4 21-30 1.000.000đ/ tháng 21-30 1.000.000đ/ tháng
5 31-50 1.200.000đ/ tháng 31-50 1.300.000đ/ tháng
6 51-70 1.500.000đ/ tháng 51-70 1.600.000đ/ tháng
7 71-90 1.800.000đ/ tháng 71-90 2.000.000đ/ tháng
8 91-120 2.000.000đ/ tháng 91-120 2.200.000đ/ tháng
9 121-150 2.200.000đ/ tháng 121-200 2.400.000đ/ tháng
10 Từ 150 trở lên 3.500.000đ/ tháng Từ 200 trở lên 4.000.000đ/ tháng
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CÔNG TY XÂY DỰNG , SẢN XUẤT 
  XÂY DỰNG SẢN XUẤT
STT Hóa đơn phát sinh Phí dịch vụ Hóa đơn phát sinh Phí dịch vụ
1 Không phát sinh 500.000đ/ tháng Không phát sinh 500.000đ/ tháng
2 01-10 800.000đ/ tháng 01-10 800.000đ/ tháng
3 11-20 1.500.000đ/ tháng 11-20 1.500.000đ/ tháng
4 21-30 2.000.000đ/ tháng 21-30 2.000.000đ/ tháng
5 31-50 2.500.000đ/ tháng 31-50 2.500.000đ/ tháng
6 51-70 3.000.000đ/ tháng 51-70 3.000.000đ/ tháng
7 71-90 3.500.000đ/ tháng 71-90 4.000.000đ/ tháng
8 91-120 4.000.000đ/ tháng 91-120 4.500.000đ/ tháng
9 121-200 4.500.000đ/ tháng 121-200 5.000.000đ/ tháng
10 Từ 200 trở lên 5.000.000đ/ tháng Từ 200 trở lên 6.000.000đ/ tháng