Chào mừng bạn ghé thăm website dichvucongtam.com.vn
Hotline: 0919 98 98 17 - 028 383 11 242
MENU

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ

Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty

Đọc tiếp
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính

Đọc tiếp
THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

Đọc tiếp
THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng...

Đọc tiếp