Chào mừng bạn ghé thăm website dichvucongtam.com.vn
Hotline: 0919.989.817- 0902.504.239
MENU

THUẾ

KÊ KHAI THUẾ

KÊ KHAI THUẾ

– Người nộp thuế phải tính, kê khai chính xác, trung thực và nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định. – Các doanh nghiệp tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử.

Đọc tiếp
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao...

Đọc tiếp
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Đọc tiếp
CÁCH XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÁCH XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất... trên hóa đơn giá trị gia tăng là chuyện không thể tránh khỏi đối với kế toán mới vào nghề. Xử lý các trường hợp sai sót đó theo Thông tư...

Đọc tiếp
HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG CHO NHÂN VIÊ MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG CHO NHÂN VIÊ MỚI NHẤT

Hướng dẫn cách tính tiền lương cho nhân viên mới nhất 2016. Căn cứ để tính lương, làm bảng lương đó chính là Hợp đồng lao động, bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm, công việc được hoàn thành,… và quy chế lương thưởng...

Đọc tiếp
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế . Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước...

Đọc tiếp
CÁCH TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG MÙA VỤ, THỬ VIỆC

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG MÙA VỤ, THỬ VIỆC

ThuếTNCN đối với hợp đồng mùa vụ và thử việc có những quy định cụ thể theo luật thuế TNCN. Để giúp các bạn hiểu rõ, CÔNG TY QUANG TÙNG xin chia sẻ với các bạn vấn đề này

Đọc tiếp
KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Hàng quý, hàng năm các doanh nghiệp đều phải tiến hành thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đọc tiếp
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế...

Đọc tiếp
QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lập báo cáo tài chính là công việc thường xuyên phải làm của một kế toán viên. Để lập được báo cáo tài chính bạn cần tuân theo trình tự các bước, từ ghi chép sổ sách kế toán đến lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế rồi...

Đọc tiếp
LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM

Để giúp người nộp thuế hiểu cụ thể hơn về hạn nộp các Báo cáo thuế hàng năm thì Công ty Quang Tùng xin hướng dẫn chi tiết về hạn nộp cho khý khách hàng như sau:

Đọc tiếp
LÀM THẾ NÀO ĐỂ DOANH NGHIỆP ĐÓNG ÍT THUẾ MÀ KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DOANH NGHIỆP ĐÓNG ÍT THUẾ MÀ KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT?

Với mỗi doanh nghiệp làm như thế nào để có thể có thể đóng thuế ít nhất. Nhưng phải làm cách nào mà doanh nghiệp không mắc phải sai lầm và có thể đóng thuế ít bây giờ? Bài toán ở đây kế toán cần phải chú trọng và hiểu rõ...

Đọc tiếp
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

Bảng giá dịch vụ KÊ KHAI THUẾ

Đọc tiếp