Chào mừng bạn ghé thăm website dichvucongtam.com.vn
Hotline: 0919 98 98 17 - 028 383 11 242
MENU

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính

A. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DN TRONG PHẠM VI TP.HCM CÙNG QUẬN:     BẢNG BÁO GIÁ
1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính 

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông
3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông 
4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ 
 
B. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DN TRONG PHẠM VI TP.HCM:     BẢNG BÁO GIÁ
1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính 
2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông
3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông 
4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ 
 


C. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DN TỪ TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC ĐẾN TP.HCM:    BẢNG BÁO GIÁ
1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký)
2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty 
3- Danh sách cổ đông sáng lập 
4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký)
5- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp)
6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 Ghi chúTrước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay  đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Đồng thời tham khảo một số ngành nghề, địa điểm có quy hoạch (đã được hướng dẫn tại mục một số lưu ý chung).

D. LIÊN HỆ:    BẢNG BÁO GIÁ

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV QUANG TÙNG

Địa chỉ: 50/11 Đường Số 9, Phường 9, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 383 114 24 - (08) 3831 5482
Fax: (846) 258 6999
Email: dichvucongtam.qt@gmail.com
Website: http://www.dichvucongtam.com.vn