Chào mừng bạn ghé thăm website dichvucongtam.com.vn
Hotline: 0919 98 98 17 - 028 383 11 242
MENU

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG

ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG

A. ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG

I.  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LẦN ĐẦU TIÊN:

a). Đối với nhà hàng khách sạn, hoạt động dịch vu, quán ăn:

- 04 bản đăng ký khai trình sử dụng lao động (Theo mẫu 01).

- 01 bản Photo Giấy phép kinh doanh.

- 02 bản công văn đăng ký sử dụng lao động (Theo mẫu).

- Hợp đồng lao động 02 bản (kèm theo Hồ sơ của người lao động gồm: SYLL, đơn xin việc, CMND (bản sao), giấy tạm trú, giấy khám sức khoẻ, 2 ảnh 4x6).

        + Riêng phục vụ ăn uống phải có xét nghiệm (Không có bệnh truyền nhiễm).

+ Dịch vụ massage phải có giấy chứng nhận nghề.

b). Đối với Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, HTX, trường học, Mầm non tư thục:

- 04 bản đăng ký khai trình sử dụng lao động (Theo mẫu 01).

- 01 bản Photo Giấy phép kinh doanh.

- 02 bản công văn đăng ký sử dụng lao động.

- Hợp đồng lao động của công nhân 02 bản (Xem đối chiếu trả lại cho DN )

- Hợp đồng công trình (nếu đăng ký phần xây dựng).

II/. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LẦN THỨ HAI ( HAY TĂNG MỚI THÊM LAO ĐỘNG):

- Như thủ tục ban đầu nhưng không cần bản photo Giấy phép kinh doanh.

- Nếu công ty đã có đăng ký thang bảng lương thì ghi mã số cơ quan lao động cấp do phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp cho DN trong thang bảng lương vào tờ khai trình lao động.

B. ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG

I. THỦ TỤC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG LẦN ĐẦU TIÊN:

- 01 bản Photo Giấy phép kinh doanh.

- 03 bản Thang lương, bảng lương.

- 03 bản phụ cấp lương (nếu có ).

- 03 bản công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương.

* Nếu Doanh nghiệp có từ đủ 05 lao động trở lên thì 03 bản công văn đăng ký hệ thống TBL phải có xác nhận của Liên đoàn lao động quận :

a. Nếu Doanh Nghiệp không thành lập công đòan (do LĐLĐ xem xét) thì LĐLĐ sẽ xác nhận vào công văn đăng ký TBL.

b. Nếu DN có thành lập BCH CS thì công văn đăng ký TBL phải có Giám đốc và Chủ tịch CĐCS cùng xác nhận (có LĐLĐ xác nhận Chữ ký của Chủ tịch CĐCS).

II/.  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TBL LẠI  HAY THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH LẠI MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:

+ 03 bản Thang lương, bảng lương mới.

+ 03 bản phụ cấp lương (nếu có ).

+ 01 bản TBL cũ ( Phòng Lao động-TB&XH quận đã xác nhận ).

+ 3 bản công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (theo hướng dẫn như thủ tục 1).

III/. THỦ TỤC GIẢM LAO ĐỘNG:

Lao động nghỉ hoặc hết HĐLĐ tháng nào thì DN phải báo cáo giảm lao động tháng đó; hồ sơ gồm:

- 02 bản báo cáo giảm lao động (theo mẫu 02).